Przedszkole Lublin

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POZWALAMY DZIECIOM W LUBLINIE

Placówka przyjazna muzycznie i sensorycznie​

„Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne. Konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego dążeń i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo”.

Janusz Korczak

Jesteśmy ekipą ludzi, dla których słowa Janusza Korczak były głównym motywem powołania do życia przedszkola Pozwalamy Dzieciom.

Nie chcemy, by dzieci słyszały od dorosłych nieustannie: nie biegaj, bo się spocisz, bo wpadniesz w kałużę i się ubrudzisz, nie wchodź na zjeżdżalnię, bo spadniesz, nie krzycz, bo boli mnie głowa.

Chcemy im pokazywać, że choć mają zaledwie kilka lat, mogą decydować, wybierać, że mają także prawo do różnych emocji. Chcemy jednocześnie wskazywać kierunki dobrych wyborów i decyzji, zgodnie z wyznawanymi przez nas chrześcijańskimi wartościami.

Wiemy, że dzieci odczuwają największą radość, gdy do czegoś dojdą samodzielnie. Pozwalamy im na to. Pomagamy im stawać się samodzielnymi. 

Inspirujemy się nauczaniem i myślą Janusza Korczaka: “Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.

To w przedszkolu dzieci nawiązują pierwsze przyjaźnie, uczą się nie tyle czytać i liczyć, ile przede wszystkim poznawać same siebie. To jedna z najważniejszych umiejętności. Oczywiście stawiamy na edukację, ale taką, która ma przyszłość! Czyli rozwijamy w dzieciach umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, szukania własnych rozwiązań konkretnych problemów, kreatywnego działania. Zależy nam, by nasze przedszkolaki potrafiły samodzielnie wyciągać wnioski, szukać informacji, a nie tylko odtwórczo je powtarzać.

Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w dwóch grupach wiekowych. Uważamy, że grupy zróżnicowane pod względem wiekowym powodują, że dzieci młodsze uczą się szybko od dzieci starszych, a starsze wchodząc w role nauczycieli, mogą lepiej się rozwijać.

Poznaj nasze zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków

język Angielski

Zanurzamy nasze przedszkolaki w języku angielskim. To najlepszy sposób na naukę. Dzieci nawet nie wiedzą, że podczas zabawy mimowolnie przyswajają słownictwo oraz konkretne sformułowania. Zaczynają też myśleć w obcym języku.

warsztaty biblijne

Pan Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie! My im pozwalamy! W sposób nieszablonowy przedstawiamy historie biblijne i pokazujemy najsłynniejsze postaci.

Psychoedukacja

Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, w różnych sytuacjach, ale też zdolność rozumienia emocji innych ludzi to wyjątkowa umiejętność. Chcemy wyposażyć w nią dzieci, zanim rozpoczną naukę w szkole.

Nauka Tańca

Przedszkolaki to osoby, które już wiedzą, jaką lubią muzykę, i potrafią w jej rytm świetnie się poruszać. My proponujemy kolejny etap: poznawanie pierwszych kroków najbardziej znanych tańców, ale też tych zupełnie jeszcze nie znanych, które nasi podopieczni wymyślą sami.

Logopedia

Każde dziecko, które wymaga korekcji wad i zaburzeń wymowy, ma w naszym przedszkolu dostęp do profesjonalnej pomocy. Zajęcia logopedyczne są ciekawe, bo nie stosujemy żmudnych, męczących ćwiczeń. Proponujemy za to, w oparciu o konkretne scenariusze, zabawę ze słowem.

Przedszkole Lublin

Dokumenty do ściągnięcia

Udostępnij